ICAO-codes, Ho Chi Minh Control

Main Airports

VVBM Buonmethout / Phung Duc FS2K
VVCR Cam Ranh
VVCS Con Son FS2K
VVCT Can Tho
VVDL Dalat / Lien Khuong FS2K
VVDN Da Nang Intl FS2K
VVNT Nha Trang FS2K
VVPB Phu Bai FS2K
VVPC Phu Cat FS2K
VVPK Plei Ku FS2K
VVPQ Phu Quoc FS2K
VVRG Rach Gia FS2K
VVTS Ho Chi Minh FS2K
VVVH Vinh

Other Airports

VVVT Vung Tau